VAN DER KAMP

Specialist in het Omgevingsrecht

Mijn diensten

 Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht levert kennis op het gebied van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en overige wet- en regelgeving. Zo kan ik u ondersteunen bij de volgende diensten:

 

Ø  Omgevingsmanagement

Voor een succesvol project is de omgeving cruciaal. Omgevingsmanagement is daarom in bijna alle grote projecten een belangrijk element. Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht is als Omgevingsmanager verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van het project en is daarmee de intermediair tussen de projectorganisatie en zijn omgeving welke wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project. Als omgevingsmanager ben je onder meer verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. In dat verband kan de omgevingsmanager er zorg voor dragen dat bijvoorbeeld de diverse planologische procedures worden doorlopen, dat alle vergunningen worden verkregen, dat (bestuurs)overeenkomsten worden opgesteld, het (ver)leggen van kabels en leidingen, enz..

 

Ø  Vergunningverlening Wabo

Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht verzorgt voor u de uitvoering van vergunningverlenende taken in het kader van de Wabo, waaronder uiteraard ook het afhandelen van sloopmeldingen in het kader van het Bouwbesluit 2012 en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit.

 

Ø  Handhaving Wabo

Werkzaamheden die Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht voor uw organisatie kan verrichten in het kader van de handhaving van de Wabo taak Handhaving en toezicht zijn onder andere het handhaven op basis van vergunningen, verordeningen en besluiten en het houden van toezicht op in uitvoering zijnde bouwwerken en/of andere werken.

 

Ø  Adviseren Ruimtelijke Ordening

Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht geeft advies in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en biedt ondersteuning bij het opstellen van een Goede Ruimtelijke Onderbouwing.

 

Ø  Coachen

Kunnen uw medewerkers wel wat bijscholing gebruiken? Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht coacht en traint uw medewerkers op het gebied van vergunningverlening & handhaving. Tevens verzorg ik “training on the job” voor nieuwe werknemers.

 

Ø  Beleid

Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht stelt voor u beleid op, op het gebied van de Wabo-taken vergunningverlening en toezicht & handhaving, het beheer en onderhoud van gebouwen, zowel op strategisch- als op uitvoerend-niveau.