VAN DER KAMP

Specialist in het Omgevingsrecht

Het bedrijf

Grondlegger van het bedrijf ben ik, Johan van der Kamp. Een enthousiaste en gedreven startend ondernemer die over een ruime praktijkervaring  (± 25 jaar) beschikt, opgedaan bij diverse gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven.

 


Om die kennis en ervaring optimaal te kunnen inzetten, richt ik mij op zowel overheid, het bedrijfsleven en burgers. Omdat ik bekend ben met diverse organisatiestructuren en bedrijfsculturen ben ik op zowel op een efficiënte, effectieve als flexibele manier inzetbaar. Zo kan ik, afhankelijk van de vraag, ook op project- of interimbasis worden ingezet. Daarbij worden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren in rekening gebracht.


Indien gewenst kan ik, Van der Kamp specialist in het Omgevingsrecht, u al het (papier)werk uit handen nemen. Zo kan ik, tegen een vooraf vastgesteld tarief of aanneemsom, het volledige vergunningverlening- en handhavingstraject voor u verzorgen. Uw voordeel bij uitbesteding is dat de continuïteit van uw bedrijfsvoering gewaarborgd is en de risico’s beperkt blijven.